Всички продукти подлежащи на гаранционно обслужване се придружават от оригинални гаранционни карти на съответния производител, в които са описани всички оторизирани сервизи.
За абсолютно всякакви въпроси и помощ може да се обръщате към квалифицираните служители на нашата компания на телефон 082 822400 или по електронна поща на адрес: service@dartek.bg
Повече за нашия сервиз може да откриете на следния сайт - http://service.dartek.bg